Polityka prywatności

Polityka ochrony danych osobowych

Niniejsza POLITYKA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH ma na celu przekazać Ci szczegółowe informacje jakie dane zbieramy w ramach naszej działalności, kim jesteśmy, w jakich celach i w jaki sposób z nich korzystamy. Określa także jakie masz prawa. Przekazujemy te informacje zgodnie z rozporządzeniem wg art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

KIM JESTEŚMY – kto jest administratorem Twoich danych osobowych

Administratorem Twoich danych jest Nordic House Deweloper Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Ząbkowska 14 lok. 11, 03-735 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców przed Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000278494, NIP: 952-201-67-89, REGON: 140940387. Kapitał zakładowy: 50 000,00 zł,

oraz każda z poniższych spółek wchodząca w skład Nordic House Deweloper Sp. Z o.o.:

 1. „Mała Inwestycje Sp. z o.o.”, ul. Wileńska 69, 03-416 Warszawa
 2. „Ząbkowska 14 Sp. z o.o.”, ul. Górczewska 200/134, 01-460 Warszawa
 3. „Jagiellońska Inwestycje Sp. z o.o.”, Wileńska 69, 03-416 Warszawa

Kontakt z nami możliwy jest:

 • Listownie, na adres: ul. Wileńska 69, 03-416 Warszawa

SKĄD POSIADAMY TWOJE DANE

Posiadamy je w związku z intencją zawarcia lub wykonywaniem zawartej umowy na produkt lub realizację usługi oferowanej przez Spółkę.

W JAKIM CELU POZYSKUJEMY TWOJE DANE

Twoje dane osobowe przetwarzane są w celu wykonania umowy zawartej z Tobą, w tym do:

 • Świadczenia usług drogą elektroniczną (kontaktu mailowego), kontaktu telefonicznego
 • Realizacji umów dotyczących rezerwacji lokali mieszkalnych lub usługowych
 • Realizacji umowy deweloperskiej
 • Realizacji umowy przedwstępnej sprzedaży
 • Realizacji umowy sprzedaży
 • Realizacji umów dotyczących zadań inwestycyjnych (także umów z podwykonawcami)
 • Obsługi kierowanych zgłoszeń do nas
 • Kontaktowania się z Tobą w ramach świadczenia usług
 • Do celów podatkowych i rachunkowych

Przetwarzamy również Twoje dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Nordic House Deweloper, którym są:

 • Dozwolone działania marketingowe mające na celu promocję dostępnych mieszkań lub lokali usługowych, poprzez dostępne kanały komunikacji – e-mail lub telefon wyłącznie za Twoją zgodą.
 • Zapewnienie bezpieczeństwa usług świadczonych drogą elektroniczną, w tym przeciwdziałanie oszustwom, nadużyciom
 • Archiwizacji danych oraz zapewnienia rozliczalności (dotyczy obowiązków wynikających z przepisów prawa)

Za Twoją zgodą przetwarzamy dane osobowe w celu:

 • Zarządzania Twoją aktywnością na stronie internetowej nordic-hd.pl (oraz stronach innych spółek z grupy Nordic House Deweloper) poprzez zapisywanie plików Cookies (zgodnie z polityką Cookies)

 CZY MUSISZ PODAĆ NAM SWOJE DANE OSOBOWE?

Przetwarzanie danych osobowych pozyskanych od Ciebie opiera się na zasadzie dobrowolności. Odmowa podania przez Ciebie danych osobowych może uniemożliwić realizację działań, o które będziesz wnioskować.

KOMU MOŻEMY PRZEKAZAĆ TWOJE DANE OSOBOWE?

Twoje dane osobowe przekazujemy podmiotom świadczącym usługi na rzecz Spółki, realizujących działania np. księgowe, informatyczne, prawne, pocztowe, kurierskie.

Twoje dane nie są domyślnie przesyłane poza granice Europejskiego Obszaru Gospodarczego ani nie są przekazywane organizacjom międzynarodowym. W razie przekazania danych odbiorcom w państwach trzecich, będziemy korzystali ze standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję Europejską w ramach których ustalono podstawowe gwarancje bezpieczeństwa danych Użytkownika.

JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY TWOJE DANE?

Twoje dane przechowywane są:

 • W celu realizacji umowy przez okres 1 roku od momentu, w którym wszelkie zobowiązania zostały zrealizowane, zobowiązania spłacone, rozliczone lub przedawnione, a także od ustania wszelkich gwarancji i rękojmi z tytułu realizacji umowy lub zlecenia.
 • Przez okres wynikający z przepisów prawa (podatkowy, rachunkowy)

W przypadku jeśli wyraziłeś zgodę na marketing Twoje dane przechowujemy przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

JAKIE MASZ PRAWA?

Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem przez nas Twoich danych:

 • Prawo dostępu do Twoich danych (w tym prawo do informacji o Twoich danych osobowych oraz uzyskania kopii danych osobowych)
 • Prawo sprostowania danych osobowych (w przypadku ich niekompletności lub nieprawidłowości)
 • Prawo usunięcia danych osobowych
 • Prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych
 • Prawo do przeniesienia danych osobowych
 • Prawo do wniesienia skargi do organu ochrony danych osobowych (w przypadku stwierdzenia niezgodnego z prawem przetwarzania Twoich danych osobowych)
 • Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego

Zawsze aktualną Politykę Ochrony Danych Osobowych znajdziesz na naszej stronie www.nordic-hd.pl/polityka-prywatnosci