Nordic House Deweloper

Polityka prywatności

POLITYKA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Niniejsza POLITYKA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH ma na celu przekazać Ci szczegółowe informacje jakie dane zbieramy w ramach naszej działalności, kim jesteśmy, w jakich celach i w jaki sposób z nich korzystamy. Określa także jakie masz prawa. Przekazujemy te informacje zgodnie z rozporządzeniem wg art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

KIM JESTEŚMY – kto jest administratorem Twoich danych osobowych

Administratorem Twoich danych jest Nordic House Deweloper Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Ząbkowska 14 lok. 11, 03-735 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców przed Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000278494, NIP: 952-201-67-89, REGON: 140940387. Kapitał zakładowy: 50 000,00 zł,

oraz każda z poniższych spółek wchodząca w skład Nordic House Deweloper Sp. Z o.o.:

 1. „Mała Inwestycje Sp. z o.o.”, ul. Wileńska 69, 03-416 Warszawa
 2. „Ząbkowska 14 Sp. z o.o.”, ul. Górczewska 200/134, 01-460 Warszawa
 3. „Jagiellońska Inwestycje Sp. z o.o.”, Wileńska 69, 03-416 Warszawa

Kontakt z nami możliwy jest:

 • Listownie, na adres: ul. Wileńska 69, 03-416 Warszawa

SKĄD POSIADAMY TWOJE DANE

Posiadamy je w związku z intencją zawarcia lub wykonywaniem zawartej umowy na produkt lub realizację usługi oferowanej przez Spółkę.

W JAKIM CELU POZYSKUJEMY TWOJE DANE

Twoje dane osobowe przetwarzane są w celu wykonania umowy zawartej z Tobą, w tym do:

 • Świadczenia usług drogą elektroniczną (kontaktu mailowego), kontaktu telefonicznego
 • Realizacji umów dotyczących rezerwacji lokali mieszkalnych lub usługowych
 • Realizacji umowy deweloperskiej
 • Realizacji umowy przedwstępnej sprzedaży
 • Realizacji umowy sprzedaży
 • Realizacji umów dotyczących zadań inwestycyjnych (także umów z podwykonawcami)
 • Obsługi kierowanych zgłoszeń do nas
 • Kontaktowania się z Tobą w ramach świadczenia usług
 • Do celów podatkowych i rachunkowych

Przetwarzamy również Twoje dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Nordic House Deweloper, którym są:

 • Dozwolone działania marketingowe mające na celu promocję dostępnych mieszkań lub lokali usługowych, poprzez dostępne kanały komunikacji – e-mail lub telefon wyłącznie za Twoją zgodą.
 • Zapewnienie bezpieczeństwa usług świadczonych drogą elektroniczną, w tym przeciwdziałanie oszustwom, nadużyciom
 • Archiwizacji danych oraz zapewnienia rozliczalności (dotyczy obowiązków wynikających z przepisów prawa)

Za Twoją zgodą przetwarzamy dane osobowe w celu:

 • Zarządzania Twoją aktywnością na stronie internetowej nordic-hd.pl (oraz stronach innych spółek z grupy Nordic House Deweloper) poprzez zapisywanie plików Cookies (zgodnie z polityką Cookies)

 CZY MUSISZ PODAĆ NAM SWOJE DANE OSOBOWE?

Przetwarzanie danych osobowych pozyskanych od Ciebie opiera się na zasadzie dobrowolności. Odmowa podania przez Ciebie danych osobowych może uniemożliwić realizację działań, o które będziesz wnioskować.

KOMU MOŻEMY PRZEKAZAĆ TWOJE DANE OSOBOWE?

Twoje dane osobowe przekazujemy podmiotom świadczącym usługi na rzecz Spółki, realizujących działania np. księgowe, informatyczne, prawne, pocztowe, kurierskie.

Twoje dane nie są domyślnie przesyłane poza granice Europejskiego Obszaru Gospodarczego ani nie są przekazywane organizacjom międzynarodowym. W razie przekazania danych odbiorcom w państwach trzecich, będziemy korzystali ze standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję Europejską w ramach których ustalono podstawowe gwarancje bezpieczeństwa danych Użytkownika.

JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY TWOJE DANE?

Twoje dane przechowywane są:

 • W celu realizacji umowy przez okres 1 roku od momentu, w którym wszelkie zobowiązania zostały zrealizowane, zobowiązania spłacone, rozliczone lub przedawnione, a także od ustania wszelkich gwarancji i rękojmi z tytułu realizacji umowy lub zlecenia.
 • Przez okres wynikający z przepisów prawa (podatkowy, rachunkowy)

W przypadku jeśli wyraziłeś zgodę na marketing Twoje dane przechowujemy przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

JAKIE MASZ PRAWA?

Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem przez nas Twoich danych:

 • Prawo dostępu do Twoich danych (w tym prawo do informacji o Twoich danych osobowych oraz uzyskania kopii danych osobowych)
 • Prawo sprostowania danych osobowych (w przypadku ich niekompletności lub nieprawidłowości)
 • Prawo usunięcia danych osobowych
 • Prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych
 • Prawo do przeniesienia danych osobowych
 • Prawo do wniesienia skargi do organu ochrony danych osobowych (w przypadku stwierdzenia niezgodnego z prawem przetwarzania Twoich danych osobowych)
 • Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego

Zawsze aktualną Politykę Ochrony Danych Osobowych znajdziesz na naszej stronie www.nordic-hd.pl/polityka-prywatnosci

POLITYKA PLIKÓW “COOKIES”

Operator serwisu zobowiązuje się do poszanowania Państwa prywatności w Internecie oraz dołożenia wszelkich starań w zakresie właściwego zabezpieczenia wszelkich powierzonych nam danych (“Dane Osobowe”).
Jednocześnie Operator serwisu podkreśla, że stronę internetową www.nordic-hd.pl można przeglądać bez podawania swoich personaliów.

Dane Osobowe:
Operator serwisu informuje, iż w czasie korzystania z serwisu, mogą Państwo zostać poproszeni o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza kontaktowego. Dane osobowe to wszelkie dane, używane do zidentyfikowania konkretnej osoby, obejmujące między innymi: imię i nazwisko, adres domowy lub inny adres korespondencyjny, adres poczty elektronicznej lub inne umożliwiające skontaktowanie się z daną osobą.
Operator serwisu informuje, iż dane zbierane podczas rejestracji będą wykorzystane wyłącznie do umożliwienia Państwu uzyskanie odpowiedzi na pytanie skierowane w formularzu kontaktowym w tym przygotowaniu oferty dla Państwa. Operator serwisu informuje, iż w żadnym wypadku operator serwisu nie będzie sprzedał danych podmiotom trzecim.

Bezpieczeństwo:
Operator Serwisu zobowiązuje się podjąć odpowiednie działania mające na celu ich ochronę przed nieupoważnionym dostępem lub ujawnieniem osobom trzecim. Operator serwisu informuje, iż bazy danych operatora serwisu są zabezpieczone przed wglądem osób trzecich. Korzystanie z niniejszej witryny internetowej jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na warunki przedstawione wyżej. W przypadku pytań związanych z innymi aspektami prywatności- związanych z użytkowaniem serwisu www.nordic-hd.pl prosimy kierować na adres e-mail: kontakt@nordic-hd.pl

Cookies

 1. Operator serwisu informuje, iż Serwis gromadzi w sposób automatyczny wyłącznie informacje zawarte w plikach cookies.
 2. Operator serwisu informuje, iż Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Operator Serwisu informuje, iż Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  • utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu;
 1. Operator serwisu informuje, iż w ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
 • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu; pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
  • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  • „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 1. Operator serwisu informuje, iż przeglądarki internetowe (oprogramowanie użytkownika serwisu) domyślnie dopuszczają przechowywanie w urządzeniu końcowym plików cookies,
 2. Operator serwisu informuje, iż użytkownik serwisu zawsze możesz zmienić ustawienia przeglądarki internetowej decydujące o użyciu plików cookies.
 3. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na funkcjonalność Serwisu.
 4. Operator serwisu informuje, iż Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu mogą być wykorzystywane również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
 5. Operator serwisu informuje, iż podmiotem odpowiedzialnym za zamieszczanie plików Cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu jednocześnie posiadającym do nich dostęp jest operator Serwisu: Nordic House Deweloper Sp. z o.o., ul. Ząbkowska 14 lok. 11, 03-735 Warszawa
 6. Operator serwisu informuje, iż informacje o sposobach obsługi plików cookies dostępne jest w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 7. Operator serwisu informuje, iż więcej informacji o plikach cookies dostępnych jest w sekcji „pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

Opracowano na podstawie wzoru: www.wszystkoociasteczkach.pl